Spoštovani!

S katerekoli strani popotnika pot pripelje v Podnanos, se bo med prvimi vtisi o kraju vtisnila prav podoba pogleda na župnijsko cerkev sv. Vida  z mogočno in kot sami poudarjamo tudi največjo skrlato streho. Upravičeno smo  ponosni na naše prednike, ki so v zelo zahtevnih časih postavili ta sakralni, kulturni  in arhitekturni biser našega kraja.

Hvaležnost do prednikov, ki so cerkev gradili in zanjo skozi stoletja skrbeli, jo vzdrževali in ohranjali za nove rodove, nas kliče, da mozaiku skrbi za župnijsko cerkev dodamo svoj(e) kamenček(ke).

Že nekaj let zaskrbljeni pogledujemo na streho, kjer se iz leta v leto bolj kaže potreba po temeljiti obnovi strehe na župnijski cerkvi. Župnijski gospodarski svet in Župnijski pastoralni svet sta skupaj z župnikom sprejeli odločitev za obnov strehe. Skupaj s strokovnjaki Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, enota Nova Gorica smo se, potem ko je bilo jasno, da bo mogoče dobiti ustrezen kamen,  odločil za obnovo strehe, pri kateri bomo ostali zvesti  kamnu. Vzporedno s to odločitvijo smo začeli z zbiranjem potrebne dokumentacije in  zbiranjem sredstev. Nov, pomemben korak se je zgodil na začetku letošnjega leta, ko smo se prijavili na razpis Ministrstva za kulturo za sofinanciranje projektov obnove kulturnih spomenikov. Na razpisu smo bili uspešni in pridobili 170.000 eur.

Po predračunu bo obnova strehe na  ladji, prezbiteriju in kapeli stala 416,990,63 eur. V župniji smo začeli z namenskim zbiranjem in varčevanjem v ta namen. Župnijski gospodarski svet je sklenil, da se zaradi obnove strehe, okliče »moratorij« na vse druge nenujne investicije, nakupe opreme itd. Trenutno imamo v župniji v ta namen privarčevanih in namensko zbranih 94.000 eur. Vsak lahko izračuna, da nam manjka okrog 160.000 eur.

ŽGS, ŽPS, Gradbeni odbor, skupina za medijsko spremljanje obnove iščemo različne načine, kako zbrati še manjkajoča sredstva. Hvaležni smo vsakemu, ki posreduje kakšen predlog ali pride že z izdelanim načrtom dobrodelne prireditve, dogodka … Hvaležni smo tudi velikodušnosti in darežljivosti vseh darovalcev, ki ste že pred pravim začetkom del, darovali v ta namen.

Vse to nas opogumlja, da smo podpisali pogodbo z Ministrstvom za kulturo in tudi izbranega izvajalca Prenova Ozbič d.o.o. prosili za pogodbo. Tako bomo že v letošnjem letu naredili prve pomembne korake obnove, ki sicer ne bodo vidni na sami strehi: naročili smo izdelavo potrebnih količin skrl in šli v  nabavo še drugega potrebnega materiala. Spomladi leta 2018 pa začeli s samo obnovo strehe.

Verjamemo, da nam bo skupaj uspelo! Tudi v bodoče bomo hvaležni za vsak dar, ki ga boste namenili v ta namen, za vsako dobro besedo in povabilo tudi vašim sorodnikom, prijateljem ali znancem, da se nam pridružijo v pri skrbi za ohranjanje sakralne in kulturne dediščine, ki ni pomembna samo za naš kraj.

Hvala za vaš čas in razumevanje!

 

Tomaž Kodrič, župnik