Cerkev sv. Vida v Podnanosu predstavlja enega od viškov sakralnih spomenikov tega območja, saj je pomembna tako iz umetnostno-arhitekturnega, zgodovinskega in krajinskega vidika. Posebna kvaliteta cerkve je tudi njena kamnita streha, ki je izjemna zaradi več razlogov: gre za največjo kamnito streho na Primorskem, njena mogočna pojavnost, s katero dominira nad okoliškimi stavbami, definira izgled celotne vasi. Streha je z vidika ohranjanja kulturne dediščine izredno pomembna tudi zato, ker ima vse strešine še v celoti krite s skrlami.

Na žalost pa kamnita streha nad ladjo že več kot desetletje pušča, kar povzroča nepopravljivo škodo na ostrešju in v notranjščini. V preteklih letih je bila obnova praktično nemogoča, saj se potrebnega materiala za prekrivanje preprosto ni dalo dobiti. Starih skrl za tako veliko streho ni bilo dovolj, novih skrl iz ploščastega apnenca pa se zaradi zapletene zakonodaje še vedno ne da kopati.

S pomočjo mednarodnega projekta Roof of Rock in v sodelovanju z geologi Geološkega inštituta Republike Slovenije smo v zadnjih letih uspeli najti zadovoljivo rešitev za obnovo strehe sv. Vida, ki bi jo lahko prekrili z novimi skrlami pridobljenimi v enem od že obstoječih in delujočih kamnolomov. Skrle bodo sicer rezane in ne lomljene, vendar dodatno ročno obdelane na tistem delu, ki bo viden, geologi pa so na podlagi analize vzorčnih skrl že potrdili, da je kamen izredno kvaliteten in za prekrivanje strehe primeren. Dejstvo je, da so kamnite strehe izjemen arhitekturni element, ki na žalost izginja, z njim pa izginjajo tudi tradicionalna gradbena in obrtniška znanja. Streha sv. Vida v Podnanosu je zaradi svoje starosti, velikosti in vedutne izpostavljenosti tako rekoč »mati vseh kamnitih streh« in ima za ohranjanje kulturne dediščine izreden strateški pomen tako v regionalnem, kot v nacionalnem smislu, saj je njena ohranitev ključna za ohranitev skrlatih streh na splošno.

Minka Osojnik
Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije