Obstoječe stanje

Obstoječa kritina iz kamnitih skrl je dotrajana, zato se lokalno že pojavlja puščanje strehe. Kritina se je na posameznih mestih razlezla, večina skrl pa je dotrajanih – preperelih.

Ostrešje ladje cerkve je izvedeno tako, da so neposredno obremenjeni stropniki, ki nosijo tudi strop cerkve. Leseni deli so mestoma dotrajani, ostrešje pa ne zagotavlja ustrezne nosilnosti za obtežbo, ki jo predstavlja nova kamnita kritina. Zaradi nove sestave strešne kritine, so špirovci zmontirani previsoko.

 

Opis nameravanega posega pri rekonstrukciji strehe

Ladja cerkve

V celoti se odstrani obstoječa kamnita kritina, prebrane uporabne skrle se ustrezno shrani, prav tako se v celoti odstrani obstoječe ostrešje.

Izvede se novo ostrešje iz macesnovega lesa z novimi trapeznimi vešali. Izdela se nova strešna kritina iz novih kamnitih skrl. Dotrajano kamnito sleme se zamenja z novim.

Prezbiterij in kapela

Odstrani se obstoječa kamnita kritina, na obstoječe ostrešje se izvede novo prekritje strehe z obstoječimi starimi kamnitimi skrlami.

Sestava nove strešne kritine

Nova sestava kritine bo zagotavljala dolgoročno vodotesnost strehe kar bo zagotovljeno z uporabo ustreznih novih rezanih kamnitih skrl, prav tako pa bo izvedena tudi sekundarna kritina. Sestava kritine bo izvedena na preizkušen način, ki je bil že večkrat uporabljen na podobnih objektih.